Hong Kong

KAM LEE | Global | Shatin, Hong Kong

Hong Kong

I'm sharing this artwork, made in Hong Kong for Iyatra Quartet's Bridging Histories 'Art Along'!

Bridging Histories butterfly
Arrow